Kompaktní automaty

Kompaktní automaty

O něco modernější, u nás ještě stále poměrně málo využívanou domácí vodárnou jsou takzvané vodní automaty, nebo také kompaktní automaty.

U tohoto typu domácí vodárny byste tlakovou nádrž hledali jen marně. Místo ní je totiž vybaven speciální elektronickou řídící jednotkou, která neustále kontroluje stav tlaku v potrubí. Spíná se automaticky sám při odběru vody apod. Po zastavení vody se opět sám automaticky vypne.

Výhodou vodních automatů je především ochrana domácí vodárny před poškozením nebo zničením vlivem špatného tlaku a úspornost místa. Kompaktní automat se používá hlavně tam, kde není místo pro tlakovou nádrž, a také tam, kde je potřeba stálý tlak (například při zavlažování apod.)

Stejně jako tomu je u klasických domácích vodáren s tlakovou nádrží, také u vodních automatů se můžete rozhodnout podle vašich potřeb a požadavků mezi klasickým kompaktním automatem a nebo ponorným vodním automatem. Ponorný automat se instaluje tam, kde se voda čerpá ze studní a různých nádrží, jejichž hloubka je osm i více metrů. Ponorný vodní automat se stejně jako kompaktní automat vyznačuje stálostí tlaku a elektronickou řídící jednotkou, která sepne samočinně ihned při odběru vody. Jeho provoz je poměrně nenákladný, tichý a nevyžaduje téměř žádnou speciální údržbu apod. Při správném užívání vám bude dlouhá léta spolehlivě sloužit a ušetří vám ne malé peníze.

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace o domácích vodárnách, jejich typech, fungování, využití a náhradních dílech. U nás nejběžnější je domácí vodárna s tlakovou nádrží, nebo-li takzvanou expanzkou. Dalším typem je domácí vodárna s ponorným čerpadlem. Poměrně novinkou je vodní automat, buď to kompaktní, nebo s ponorným čerpadlem. Představíme vám také základní armatury, bez kterých se domácí vodárna neobejde.